O školi:

Naša škola Mladost
Prva škola u Velikom Bonjincu počela je sa radom 1866.god. Do oslobođenja od Turaka školovanje je bilo privilegija bogatih žitelja Velikog Bonjinca. Oni su plaćali učitelja da im podučava decu. Učitelju se plaćalo po 3 groša. Deca su posećivala školu dobrovoljno, a cilj je bio da nauče da čitaju.
Škola je radila u privatnoj kući do oslobođenja od Turaka, a zatim prebačena u crkvenu kuću. U to vreme školovala su se samo muška deca. Broj učenika se stalno povećavao. Školska zgrada je bila mala da primi sve učenike. Javlja se potreba za izgradnjom veće i udobnije zgrade. Škola je 1899 god. preseljena u privatnu kuću, da bi se stara zgrada srušila i na njenom mestu podigla nova. Za dve godine je podignuta nova škola od čvrstog materijala.
Današnja školska zgrada je izgrađena 1948. god. U centralnoj školi školsko dvorište je veličine 1855 m2, u izdvojenom odeljenju u Zavidincu 2555m2 a u izdvojenom odeljenju u Modroj Steni 128 m2. . Finansijska situacija otežava održavanje školskih zgrada.
Od 5 školskih zgrada, dve su van upotrebe (Ostatovica i Malo Bonjince).

Основна школа „Младост“ се налази у Заплањско-Лужничкој котлини, на раскрсници путева Лесковац-Ниш и Лесковац-Пирот.